Informácia o zadávaní zákazky - PR kampaň Rigoletto