GREEN DRAMA

GREEN DRAMA

činohra

Podujatie v rámci festivalu Nová Dráma

nová budova SND, Modrý salón

Prezentácia dramatických textov, ktoré vznikajú v rámci projektu Divadelného ústavu Green Drama, je spojená s diskusiou a s predstavením slovenských dramatičiek a dramatikov.

Projekt Divadelného ústavu je zameraný na vznik pôvodných dramatických textov na tému ekológie a environmentalistiky. Do Green Drama bolo oslovených 22 slovenských profesionálnych dramatičiek a dramatikov. Tí priebežne spolupracujú v autorsko-dramaturgických dvojiciach na výslednom tvare ekodrám. Dramaturgickú časť zastrešujú Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ‘90), Miriam Kičiňová (dramaturgička a lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla), Svetozár Sprušanský (dramaturg Divadla Nová Scéna) a Vladislava Fekete (dramaturgička a riaditeľka Divadelného ústavu).