Komorný koncert - SPOMÍNAM NA PARÍŽ

Komorný koncert - SPOMÍNAM NA PARÍŽ

opera

nová budova SND, Operný salón SND

V sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť hercov Činohry SND, režisérov, alebo dramaturgov, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom. 

Na prvom novoročnom komornom koncerte sa v Opernom salóne predstavia výnimoční hráči na dychových nástrojoch, členovia a hosť orchestra Opery SND, spolu s klaviristkou Klaudiou Kosmeľovou v skladbách francúzskych skladateľov. Básne a texty Milana Lasicu prednesie herec Martin Šalacha. 

PROGRAM:

Emmanuel Chabrier: Larghetto pre lesný roh a klavír
Charles Koechlin: Sonatine modale pre flautu a klarinet, Op. 155/a
Francis Poulenc: Trio pre hoboj, fagot a klavír, FP 43
Jacques Ibert: Deux mouvements – Kvarteto pre dve flauty, klarinet a fagot
Francis Poulenc: Novelette pre dychové kvinteto č. 1 C dur, Op. 47
Jean Françaix: L' heure du Berger – Sexteto pre klavír a dychové kvinteto

E-bulletin