Komorné koncerty SND

V sezóne 2023/24 Opera SND pokračuje s obľúbeným cyklom nedeľných Komorných koncertov SND, ktorý vznikol z iniciatívy viacerých členov orchestra Opery SND. Ich spoločnou ambíciou je, popri rozsiahlom opernom a baletnom repertoári, venovať sa aj komornej hudbe pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály sólistov Opery SND. Charakteristickým spoločným znakom jednotlivých koncertov je aj účasť hercov Činohry SND, režisérov, alebo dramaturgov, ktorí v programe účinkujú s krátkym literárnym vstupom.

22. 10. 2023 Komorný koncert - ENSEMBLE VARIETAS

26. 11. 2023 Komorný koncert - SKUTA & CSEH: BACH

17. 12. 2023 Komorný koncert - SVIRIDOV & PUŠKIN: METELICA

28. 1. 2024 Komorný koncert - SPOMÍNAM NA PARÍŽ

25. 2. 2024 Komorný koncert - BRITTEN & MENDELSSOHN

24. 3. 2024 Komorný koncert - ZBOR OPERY SND

28. 4. 2024 Komorný koncert - 2024 ROK ČESKEJ HUDBY 

26. 5. 2024 Komorný koncert - SLOVENSKO & SVET