Soboty v divadle

 
Zážitkové divadelné workshopy pre deti a mládež, na ktorých si spolu zatancujeme, zaspievame, niečo pekné vytvoríme, budeme sa smiať a objavovať čaro a zákulisie divadla.
 
Do Sobôt v divadle zapájame nielen naše tri umelecké súbory - operu, činohru i balet, ale tiež Umelecko-dekoračné dielne, technickú prevádzku aj marketingové oddelenie. Každá sobota tak bude mať vlastnú tému i program, súvisiaci s dianím v divadle.
 
Počet detí na podujatie je limitovaný, každý účastník musí mať zakúpenú vstupenku.

9. 9. 2023 Hudobný workshop s Danielom Hevierom

16. 9. 2023 Baletný workshop s TUTU škola baletu

30. 9. 2023 Herecký workshop s Teatro Colorato

14. 10. 2023 Džezový workshop s ansámblom Františka Báleša

28. 10. 2023 K-pop workshop s RDS Art Group

11. 11. 2023 Parkúrový workshop s Dominkom Souhradom

18. 11. 2023 Workshop pantomímy s Jurajom Benčíkom

25. 11. 2023 Herecký workshop s Teatro Colorato

9. 12. 2023 Výtvarný workshop v Umelecko-dekoračných dielňach SND

13. 1. 2024 Workshop s Jurajom Benčíkom - Skús cirkus

20. 1. 2024 Dizajnérsky workshop NAVRHNI DIVADELNÝ PLAGÁT

3. 2. 2024 Výtvarný workshop Popoluška v Umelecko-dekoračných dielňach SND

10. 2. 2024 Džezová dielňa v SND

17. 2. 2024 Workshop džezového tanca s Dagmar Puobišovou

2. 3. 2024 Zborový workshop pre deti a rodičov so Zuzanou Kadlčíkovou

9. 3. 2024 Bubnovací workshop Objav rytmus

23. 3. 2024 Tanečný workshop so SĽUKom

6. 4. 2024 Hudobný workshop s Evou Šuškovou

20. 4. 2024 Baletný workshop s Ninou Polákovou

18. 5. 2024 Workshop kreatívneho tanca s Dagmar Puobišovou