Soboty v divadle - Bubnovací workshop Objav rytmus

Soboty v divadle - Bubnovací workshop Objav rytmus

Iné

Bubnovací workshop pre deti od 8 do15 rokov

nová budova SND, Skúšobné javisko
9. 3. 2024 12:00 h - 13:00 h
Naše srdce bije v určitom rytme, dýchame v rytme, pohybujeme sa a kráčame v rytme. Rytmus je všade okolo nás i v nás samotných. Pomocou rôznych rytmických hier si ukážeme, že zmysel pre rytmus nosíme v sebe naozaj všetci. Hravou formou vám predstavíme, ako ho môžeme v sebe objaviť a prejaviť. Dozviete sa zaujímavosti zo sveta muzikoterapie a zažijete aj ukážku špeciálnych muzikoterapeutických hudobných nástrojov.
 
Na workshope pre deti vo veku 8 – 15 rokov sa stanete súčasťou improvizovaného rytmického „orchestra“ pod vedením skúseného lektora a zažijete silu skupinovej hry na afrických bubnoch.
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND 15 minút pred začiatkom workshopu. Rodičia si deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu pri hlavnom vchode do divadla.
 
Účinkuje: hudobník, perkusionista a muzikoterapeut Peter Javorský
 
Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné odovzdať ho pri príchode dieťaťa na workshop.

Poznámka

VOĽNÉ SEDENIE