Soboty v divadle - Hudobný workshop s Evou Šuškovou - Nesieme pokoj k vám

Soboty v divadle - Hudobný workshop s Evou Šuškovou - Nesieme pokoj k vám

Iné

Hudobný workshop s Evou Šuškovou – Nesieme pokoj k vám pre deti vo veku 7 – 12 rokov

nová budova SND, Operný salón SND
6. 4. 2024 11:00 h - 13:00 h
Vieš, že v každom z nás je skrytý hudobník? Že na jednom stretnutí môžeme spolu spievať, hrať na tele, hrať na nástroji, počúvať ticho?
 
A bude to znieť skvelo! Pretože na hudobných workshopoch s Evou Šuškovou zo Superar Slovakia nikto nestojí bokom.
 
Pridaj sa k nám, nacvičíme si spolu mierový pozdrav v piatich jazykoch a zahráš si pri tom na boomwhackers. Že nevieš, čo to je? Už je to jasné – musíš prísť!
Vhodné pre vekovú kategóriu 7 – 12 rokov.
 
Eva Šušková je koncertná speváčka a hudobná pedagogička. Pôsobila na Katedre hudobnej výchovy PdF UK. V súčasnosti je umeleckou vedúcou slovenskej sekcie medzinárodnej organizácie Superar, kde cez rozšírené hodiny hudobnej výchovy a zborové spievanie pracujú s deťmi z rôznych sociálnych zázemí a etník, tvoria metodiky a vzdelávajú učiteľov hudby.
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia si deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h opäť pri hlavnom vchode do divadla.
 
Účinkuje: Eva Šušková
 
Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné odovzdať ho pri príchode dieťaťa na workshop.

Poznámka

VOĽNÉ SEDENIE