Soboty v divadle – Džezová dielňa v SND

Soboty v divadle – Džezová dielňa v SND

Iné

Džezový workshop so živou kapelou pre deti a mládež vo veku 6 – 16 rokov.

nová budova SND, Skúšobňa zboru SND
10. 2. 2024 11:00 h - 13:00 h
Interaktívny džezový workshop pre deti a mládež vo veku 6 – 16 rokov, počas ktorého sa naučíme niečo o džeze, scatovaní, hudobných nástrojoch a improvizácii.
 
Môžeš si zahrať a zaspievať s naozajstnou džezovou kapelou v zložení spev, saxofón, klavír, kontrabas a bicie nástroje. Budeme spolu tlieskať, spievať, tvoriť aj improvizovať!
 
Budeme veľmi radi, ak si prinesiete svoje hudobné nástroje, a ak máte tvorivé nápady a ste kreatívni, tak aj svoje vlastné texty či pesničky.
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia si deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h opäť pri hlavnom vchode do divadla.
 
Účinkujú: Samuel Hošek – spev, Nikolaj Nikitin – saxofón, Ľuboš Šrámek – klavír, Juraj Kalász – kontrabas, Jakub Valíček – bicie
 
Z kapacitných dôvodov nie je účasť rodičov na workshope možná.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné odovzdať ho pri príchode dieťaťa na workshop.

Poznámka

VOĽNÉ SEDENIE