Posolstvo k Svetovému dňu divadla 2024

Medzinárodný divadelný inštitút/ITI – svetová mimovládna organizácia pre performatívne umenia inicioval v roku 1962 prvý Svetový deň divadla 27. marca pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži. Odvtedy každý rok ITI požiada jednu z výrazných osobností dramatického umenia o posolstvo k tomuto dňu, keď si výraznejšie pripomíname úlohu kultúry a dramatického umenia v spoločnosti. Prvým autorom posolstva bol Jean Cocteau.
 
Tento rok prijal túto úlohu nórsky dramatik a laureát Nobelovej ceny za literatúru za rok 2023 Jon Fosse. Vo svojom posolstve kladie doraz na význam umenia a jeho jedinečnosti v protiklade k ničivej sile násilných konfliktov. Z jeho posolstva vyberáme:
 
„Umenie – dobré umenie – prepája výnimočným spôsobom jedinečné a univerzálne.
Umožňuje nám porozumieť, že to, čo je iné – alebo cudzie –, môže byť univerzálne.
Umenie prekračuje hranice medzi jazykmi, kontinentmi, krajinami.
Spája nielen individuálne hodnoty jednotlivcov, ale v inom zmysle slova aj to, čo charakterizuje skupiny ľudí, napríklad národy,“ uvádza Jon Fosse a pokračuje:
 
„Umenie to nedosahuje popieraním rozdielov a pretváraním všetkého do jednotnej formy, ale tým, že ukazuje rozdiely, ukazuje to, čo je odlišné, cudzie.
A každé dobré umenie ukazuje niečo odlišné, niečo, čo človek plne nechápe, a predsa tomu svojím spôsobom rozumie.
Skrýva tajomstvo, niečo, čo nás fascinuje a núti prekročiť hranice. Tým vytvára presah, ktorý umelecké dielo nielen musí mať, ale musí nás k nemu aj viesť. 
 
Nepoznám lepší spôsob, ako spojiť protiklady. Je to presný opak násilného konfliktu, ktorý tak často vidíme na celom svete.
Vojna je bojom proti podstate človeka: proti jeho jedinečnosti. A je to boj proti všetkému umeniu, proti tomu, čo skrýva vo svojej podstate... 
 
Presne tak, ako je vojna opakom mieru, je aj umenie protikladom vojny. Umenie je mier,“ uzatvára vo svojom posolstve k Svetovému dňu divadla 2024 Jon Fosse.