Angelika - záznam

Eugen SuchoňRudolf PepuchaMauro de Candia

Angelika - záznam

balet

Prvý slovenský balet z roku 1926

historická budova SND
7. 2. 2021 17:00 h - 18:13 h

Angelika je prvým slovenským baletom z pera skladateľa Eugena Suchoňa (1908 – 1993), jedného zo zakladateľov slovenskej hudobnej moderny. Napísal ho ako sedemnásťročný žiak Hudobnej školy pre svoj salónny orchester. Dielo, v ktorom dominuje Suchoňova mladícka harmonická jasnosť a melodická sviežosť, sa našlo v pozostalosti hudobného skladateľa spolu s ďalšími skladbami z jeho predopusového obdobia. Mauro di Candia, autor choreografie a réžie prvého inscenovania Suchoňovho diela, predstavil svoj inscenačný koncept baletu Angelika ako originálny, precízny a čistý baletný tvar v rámci súčasnej choreografickej reči, snúbiacej sa s hudobnými prvkami Suchoňovej melodickej partitúry.

Balet Angelika získal v roku 2015 Cenu ministra kultúry za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca a umelecký počin – uvedenie svetovej premiéry historicky prvého slovenského baletu.

Inscenačný tím
Hudobná predloha: Eugen Suchoň
Hudobné spracovanie: Rudolf Pepucha
Hudobné naštudovanie: Marián Lejava
Dirigent: Marián Lejava
Libreto: Peter Štlicha
Choreografia a réžia: Mauro de Candia
Scéna: Antonella de Candia
Kostýmy a svetelný dizajn: Mauro de Candia
Baletný majster - repetítor: Mária Kupcová
 
Obsadenie
ANGELIKA Romina Kolodziej
LOUIS Adrian Ducin
PAVOL Orazio di Bella
PETER Yuki Kaminaka
MATKA Cosmina Maria Zaharia
OTEC Andrej Szabo
EUGEN SUCHOŃ Ján Gonščák (ako hosť)
KLAVIRISTA Jaroslav Konečný
Zbor Baletu SND, Orchester Opery SND
 
Cena vstupeniek na Návštevník Online: 10 €

 

Poznámka

Záznam na Návštevníku online. Online predstavenia vám prinášame bez teritoriálneho obmedzenia krajiny.