Čarovné noci v opere

Čarovné noci v opere

opera

Bohuslav Martinů: Kouzelné noci 

Camille Saint-Saëns: Perzská noc / Nuit Persane

Ruggero Leoncavallo: Májová noc / La Nuit de mai

 

nová budova SND, Sála opery a baletu
20. 5. 2022 19:00 h - 20:30 h

Špeciálny koncert Čarovné noci v opere, na ktorom zaznejú v hviezdnom speváckom obsadení tri tajomné
vokálne diela od troch skladateľov. 

V roku 1918 skomponoval Bohuslav Martinů dve vokálno-inštrumentálne kompozície. Monumentálnu Českú rapsódiu, ktorá bola neskôr použitá ako oslava vzniku Československa a tri piesne so sprievodom orchestra pod spoločným názvom Kouzelné noci. U Martinů sa takto prepojil milovaný domov s akousi (vtedy ešte skrytou) túžbou po diaľkach. V diele Kouzelné noci ožíva svet čínskej poézie, podobne ako ho krátko predtým svojimi piesňami sprostredkoval Gustav Mahler (Pieseň o zemi) a o sto rokov neskôr Krzysztof Penderecki vo svojej 6. symfónii. Všetci traja autori použili čínsku lyriku zo zbierky Hansa Bethgeho.

Za svojho života podnikol Camille Saint-Saëns 179 ciest do 27 krajín sveta. Je celkom možné, že navštívil aj vtedajšiu Perziu. Impulzom na napísanie piesňového cyklu so sprievodom klavíra Perzské piesne (Mélodies Persanes) však bola zbierka básní Armanda Reanuda v roku 1866. Hoci už samotný námet nabádal k využitiu hudobných prvkov s exotickým nádychom, Saint-Saëns tak neurobil a jeden zo svojich najpôsobivejších piesňových cyklov pevne zasadil do európskeho harmonického prostredia. V roku 1892 vyšla tlačou aj nádherná verzia so sprievodom orchestra pod názvom Perzská noc (Nuit Persane), ktorá sa dnes na koncertných pódiách i na nahrávkach objavuje viac než sporadicky.

Ruggero Leoncavallo zanechal v dejinách opery najvýraznejšiu stopu jednoaktovkou Komedianti. Ešte predtým, než sa stal konštantou veristickej opery, prežil osemdesiate roky 19. storočia ako „zlý chlapec“ v Paríži, kde si privyrábal, okrem iného, aj korepetíciou rôznych umelcov v parížskych kaviarňach. Z tohto obdobia pochádza aj symfonická báseň pre tenor a orchester Májová noc (Le Nuit de Mai) na text Alfreda de Musseta. Jedná sa o brilantný dialogický súboj medzi bezmenným básnikom a nenásytnou múzou. Svojráznosť a „neučesanosť“ formy a nezvyčajná inštrumentácia ešte odkazuje do minulosti k Hectorovi Berliozovi, niektoré detaily už však prezrádzajú neskorší nezameniteľný rukopis geniálneho Taliana. 

Koncert má 1 prestávku. 

Cenník vstupeniek:
VIP: 40 €
1. kategória: 30 €
2. kategória: 20 €
3. kategória: 15 €

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

Inscenačný tím

Režijná spolupráca a dizajn Zuzana Fischer
Dramaturgia Jozef Červenka