Zuzana Kadlčíková

Zuzana Kadlčíková

Hlavný zbormajster

Zuzana Kadlčíková Pirnerová pochází z Hradce Králové, kde se od dětství věnovala hudbě (Královéhradecký dětský sbor Jitro). Absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity (Hudební výchova a Sbormistrovství pro SŠ) a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (dirigování sboru a dirigování orchestru). Jako dirigentka působila na mnoha projektech Komorní opery JAMU, studium JAMU zakončila nastudováním opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin.

Jako korepetitorka spolupracovala s ostravským Divadlem Antonína Dvořáka a v letech 2008 - 2012 dirigovala a korepetovala i v opeře Moravského divadla Olomouc. Opakovaně se účastnila Mezinárodních dirigentských kurzů v Hradci Králové a spolupracovala s orchestry: Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkův akademický orchestr, Ars collegium, Orchestr mladých brněnských symfoniků.

V roce 2010 získala dirigentské stipendium na Internationale Sommerakademie PragWienBudapest.

V letech 2005–2007 byla sbormistryní Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno, se kterým v roce 2006 získala nejvyšší ocenění na soutěži v Neerpeltu ( Summa Cum Laude).

V letech 2005–2012 byla sbormistryní a uměleckou vedoucí smíšeného sboru Virtuosi di Mikulov, se kterým natočila několik CD a byla dramaturgyní Mezinárodního sborového festivalu Kampanila v Mikulově.V roce 2011 získala ocenění Sbormistr Junior a založila v Brně profesionální pěvecký Ansámbl Forte.

V říjnu 2013 debutovala jako dirigentka v Národním divadle Brno s operou Sen noci svatojánské (B.Britten).

V letech 2016 – 2018 byla sbormistryní smíšeného sboru Ars Brunensis v Brně, s nímž získala 1. cenu na Festivalu A. Tučapského (2017).

Od roku 2016 je korepetitorkou v Městském divadle Brno

Je pravidelně zvána do porot sborových soutěží.

Od roku 2018 je asistentkou sbormistra Českého filharmonického sboru Brno, který mj. každoročně připravuje na operní festival v Heidenheimu (Opernfestspiele Heidenheim).

V roce 2020 nastudovala v Národním divadle Brno operu Ferda Mravenec (E. Zámečník).

Soukromě vyučuje zpěv a pěveckou improvizaci.

Predstavenia