Zuzana Kadlčíková

Zuzana Kadlčíková

Hlavný zbormajster
Dirigent

Zuzana Kadlčíková Pirnerová pochádza z Hradca Králové, kde sa od detstva venovala hudbe (Detský zbor Jitro). Absolvovala Pedagogickú fakultu Ostravskej univerzity (Hudobná výchova a Zbormajstrovstvo pre SŠ) a Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne (dirigovanie zboru a dirigovanie orchestra). Ako dirigentka pôsobila na mnohých projektoch Komornej opery JAMU, štúdium JAMU zakončila naštudovaním opery P. I. Čajkovského Eugen Onegin.
Ako korepetítorka spolupracovala s ostravským Divadlom Antonína Dvořáka av rokoch 2008 – 2012 dirigovala a korepetovala aj v opere Moravského divadla Olomouc. Opakovane sa zúčastnila Medzinárodných dirigentských kurzov v Hradci Králové a spolupracovala s orchestrami: Filharmónia Brno, Moravská filharmónia Olomouc, Janáčkov akademický orchester, Ars collegium, Orchester mladých brnianskych symfonikov.
V roku 2010 získala dirigentské štipendium na Internationale Sommerakadémie PragWienBudapest. V rokoch 2005–2007 bola zbormajsterkou Kantilény, zboru detí a mládeže pri Filharmónii Brno, s ktorým v roku 2006 získala najvyššie ocenenie na súťaži v Neerpelte (Summa Cum Laude). V rokoch 2005 – 2012 bola zbormajsterkou a umeleckou vedúcou zmiešaného zboru Virtuosi di Mikulov, s ktorým natočila niekoľko CD a bola dramaturgičkou Medzinárodného zborového festivalu Kampanila v Mikulove.
V októbri 2013 debutovala ako dirigentka v Národnom divadle Brno s operou Sen noci svätojánskej (B. Britten). V rokoch 2016 – 2018 bola zbormajsterkou zmiešaného zboru Ars Brunensis v Brne, s ktorým získala 1. cenu na Festivale A. Tučapského (2017).
Od roku 2016 bola korepetitorkou v Mestskom divadle Brno. Je pravidelne pozývaná do porôt zborových súťaží. Od roku 2018 je asistentkou zbormajstra Českého filharmonického zboru Brno, ktorý oi. každoročne pripravuje na operný festival v Heidenheime (Opernfestspiele Heidenheim). V roku 2020 naštudovala v Národnom divadle Brno operu Ferdo Mravec (E. Zámečník). Súkromne vyučuje spev a spevácku improvizáciu. 
Od roku 2021 je šéfzbormajsterkou a dirigentkou Opery SND v Bratislave.