Monika Horváthová

Monika Horváthová

Predstavenia

Ida Ferenczy, najobľúbenejšia dvorná jej Veličenstva
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Magdaléna, Henrieta Falcká, Jana (Komenského tretia žena)
Diana Azízová, jeho dcéra
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Ida Ferenczy, najobľúbenejšia dvorná jej Veličenstva
Diana Azízová, jeho dcéra
Slečna Pultenyová, servírka milenka oána Bixbyho
Magdaléna, Henrieta Falcká, Jana (Komenského tretia žena)
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Fanny Angerer, jej kaderníčka
Ida Ferenczy, najobľúbenejšia dvorná jej Veličenstva