Gabriela Budzáková

Gabriela Budzáková

Klavírny sprievod - korepetítori

Ukončené vzdelanie: Janáčková akadémia múzických umení (JAMU) v Brne 
Korepetítorka Baletu SND od roku 1972