Jaroslav Konečný

Jaroslav Konečný

Klavírny sprievod - korepetítor

Absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor kompozícia. Po skončení štúdia pôsobil ako pedagóg, korepetítor a skladateľ na súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave. Od roku 2013 pôsobí ako korepetítor Baletu SND v Bratislave. Súčasne pôsobí ako člen orchestra Opery SND, účinkuje v predstaveniach: Nižinskij – Boh tanca (klavír, organ), Slovenské tance – Životy svetiel (klavír), Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci (gitara), Luskáčik (čelesta). Ako skladateľ prezentoval svoje skladby na podujatiach: hudobný festival SOOZVUK, Nová slovenská hudba, Koncerty v Mirbachu a pod. Ako korepetítor sprevádza spevákov a inštrumentalistov. Spolupracuje napríklad s Martinom Babjakom, Jánom Gallom, Adrianou Kohútkovou atď. Je synom hudobného skladateľa Ivana Konečného. Výber z diela: dva detské muzikály – Ahoj Európa, Kapitán Budzo, hudba pre divadlo – Kráska a zviera, Výklad, Matúš Čák Trenčiansky, tri tanečné kreácie – Tri grácie, Satyr, Vtáci, 2 klavírne sonáty, 12 etúd pre klavír, Koncert pre klavír a orchester, Improvizácia pre šesť kovostrunných gitár, Nostalgia pre flautu sólo a ďalšie.