Tomáš Šelc

Tomáš Šelc

Bas

Tomáš Šelc je poslucháčom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede prof. Petra Mikuláša. Pred štúdiom na VŠMU absolvoval operný spev a zborové dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave (Alžbeta Michálková, Dušan Bill).

Napriek mladému veku je všestranným interpretom venujúcim sa duchovnej hudbe, piesňovej tvorbe, opere i operete. Od roku 2006 sa pravidelne zúčastňoval na domácich i zahraničných medzinárodných speváckych súťažiach (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kroměříž, Olomouc, Eger, Praha), na ktorých získaval najvyššie ocenenia (osem prvých miest, jedno druhé a jedno tretie miesto) vrátane mimoriadnych cien porôt.

Spieval na významných koncertných pódiách a medzinárodných festivaloch v Bratislave (Konvergencie, Bratislavské hudobné slávnosti, Albrechtina), Trenčíne (Festival Bažant Pohoda), Žiline (Stredoeurópsky festival koncertného umenia), Spišskom podhradí (Musica Nobilis), Košiciach, Brne (Veľkonočný festival duchovnej hudby), Prahe (Pražská jar, Festival Jarmily Novotnej), Bayreuthe, Hannoveri, Johannesburgu (Johannesburg International Mozart Festival), Varšave (Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena), Vroclavi (Wratislavia Cantans), Santandere (Festival de Santander), Tokiu, Kanazawe, Lübecku (Schleswig-Holstein Musik Festival) a iných. Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v nemeckom Lübecku.

Spoluúčinkoval na svetových premiérach diel Jorgea Bossa a Vladimíra Godára. Realizoval nahrávky pre vydavateľstvá Hänssler Classic (Gabriel Fauré – Rekviem, dirigent Rolf Beck), Pavian Records (Vladimír Godár – Querela pacis, dirigent Andrew Parrott), CPO (Ján Levoslav Bella – Omša Es dur, dirigent David Porcelijn) a v roku 2012 vydal v Pavian Records svoje profilové CD s piesňovou tvorbou Alexandra Albrechta pod názvom Biographie. V roku 2013 vyšlo v Music Fore jeho druhé profilové CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom Ave Maria et alia opera musica sacra.

V roku 2013 debutoval v Národnom divadle Brno ako Masetto (W. A. Mozart, Don Giovanni) a neskôr sa na tej istej scéne predstavil v úlohe Visconta di Suze (G. Donizetti, Maria di Rohan). Rok 2014 mu priniesol prvé hosťovanie v Slovenskom národnom divadle, kde stvárnil Publia (W. A. Mozart, La clemenza di Tito).

Ako sólista spolupracoval so Singapore Symphony Orchestra, Johannesburg Mozart Festival Orchestra, Kanazawa Symphony Orchestra, Barock orchester Elbipolis Hamburg, Bamberger Symphoniker, Schleswig Holstein Orchester, Savaria Barok Orchester, Dohnányi Orchestra Budafok, Orchestre National des Pays de la Loire, Filharmóniou Zlín, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Filharmóniou Brno, Českými komornými sólistami, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so súbormi starej hudby Musica Florea, Solamente naturali a ďalšími.

V SND ho diváci môžu vidieť ako Taddea v Paisiellovej opere Kráľ Teodor v Benátkach a ako Nazaretčana v Straussovej Salome.