Michal Vajdička

Michal Vajdička

MICHAL VAJDIČKA pracoval od roku 1993 ako osvetľovač a profesionálny svetelný dizajnér v Činohre SND a v Bratislavskom divadle tanca. V roku 2004 absolvoval odbor divadelná réžia v ročníku Petra Mikulíka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia jeho inscenácia Opustený západ zaznamenala úspech na medzinárodnom festivale divadelných škôl Setkání/Encounter v Brne v roku 2005 a v rovnakom roku na domácom divadelnom festivale Istropolitana v Bratislave. Ako režisér spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami (Činohra SND, Štátne divadlo Košice, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dejvické divadlo v Prahe, Divadlo na Vinohradech v Prahe, Národní divadlo Brno). Od roku 2014 zastáva post umeleckého šéfa v Dejvickom divadle v Prahe, kde pripravil úspešnú inscenáciu Ucpanej systém, ktorá získala cenu Alfréda Radoka v kategórii najlepšia inscenácia roku 2012. Pôsobí ako interný pedagóg na Katedre herectva VŠMU, kde spolu s hercom Ľubošom Kostelným vedie semináre hereckej tvorby. Okrajovo sa venuje aj televíznej réžii – spolupracuje na dramatických a komediálnych seriálových projektoch a známych reality show.

Charakteristika tvorby:
V režijnej tvorbe Michala Vajdičku možno sledovať dve základné inscenačné línie. Tá prvá je vyhranená inscenovaniu klasických dramatických textov (najmä hier Antona Pavloviča Čechova, Williama Shakespeara, Luigiho Pirandella), doplnená inscenáciami divadelných adaptácií prozaických textov slovenskej autorky Boženy Slančíkovej-Timravy (Všetko za národ, Bál). V druhej línii sa režisér zameriava na súčasnú drámu zahraničnej proveniencie, s akcentom na čierne komédie Martina McDonagha či Irvina Welsha, a jeho špecifický režijný rukopis je v tejto línii badateľný a ľahko uchopiteľný.

Vo Vajdičkových inscenáciách, či už ide o McDonagha, Welsha alebo aj Čechova, je možné pozorovať presne fungujúce princípy konzervatívneho modelu divadla ozvláštneného o moderne (miestami až filmovo) vystavané, remeselne prepracované javiskové situácie, aké používa vo svojich filmoch režisér Quentin Tarantino. Rovnako precízne pracuje s hercom, keď formuje výrazne diferencované charaktery vychádzajúce najmä z tematickej základne hry. Prehľadná lineárna výstavba, jasne štruktúrované charaktery postáv a ich konanie vzhľadom na motivácie, čitateľný začiatok a koniec dramatickej situácie, to sú atribúty, vďaka ktorým divák odchádza s pocitom zreteľne vyloženého príbehu, neraz aj neočakávane zábavného, napriek jeho tragickosti. To je azda jedna z najpodstatnejších čŕt Vajdičkovej réžie. V scénografickom riešení sa usiluje vyhýbať veľkým priestorom. Naopak, vyhľadáva menšie horizonty, prípadne opticky kreše tie veľké (Bál, Láskavé bohyne, Dievča bez vena). V malom či zmenšenom priestore dokáže vytvárať nielen zmysluplné mizanscény nabité scénickým napätím, ale rovnako sa zameriava na drobnokresbu vytvorenej postavy, pričom maximálne akcentuje hercovu svojbytnosť.

Úzku tandemovú spoluprácu nadviazal s dramaturgom Danielom Majlingom, ktorý stál najmä pri inscenovaní náročných epických diel. Jeho adaptácie prozaických textov (Bál, Láskavé bohyne, Ucpanej systém, Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov) konvenujú divadelnému jazyku a režijnej poetike Michala Vajdičku. Na hudobnej zložke inscenácií často spolupracuje s oceňovaným hudobníkom Mariánom Čekovským (Jama deravá, Bál, Láskavé bohyne, Medeia) a zo scénografov mu je najbližší Pavol Andraško.

2004 – (réžia) VŠMU, M.McDonagh, Opustený západ 

ocenenia
- najlepší herecký výkon, medzinárodný festival ISTROPOLITANA 2005
- cana diváka, medzinárodný festival Encounter Brno 2005

2005 – (réžia) VŠMU, W.Shakespeare, Othello
2005 – (réžia) Mestské divadlo Bratislava, S. Mrožek, Zábava
2005 – (réžia) Štátne divadlo Košice, M.McDonagh, Krásavica z Leenane

ocenenia
- nominácia DOSKY 2005 (réžia, ženský herecký výkon, predstavenie)
- cena Literárneho fondu 2005 (za réžiu, ženský a mužský herecký výkon)

2005 – (réžia) VŠMU – Kaplnka, Q. Tarantino, Reservoir Dogs
2005 – (autor a réžia) Divadlo J.G.Tajovského Zvolen, Vajdička – Pavlac, Tri prasiatka

2006 – (réžia) Štátne divadlo Košice, A.P.Čechov, Tri sestry
2006 – (réžia) Slovenské komorné divadlo Martin, Urs Widmer, Top Dogs
2006 – (réžia) DAB Nitra, Marina Carr, Portia Coughlanová

ocenenia
cena za najlepší herecký výkon DOSKY 2007 (Zuzana Kanócz)
cena za scénografiu DOSKY 2007 (Paľo Andráško)
nominácia - iscenácia roka DOSKY 2007
cena diváka Nová dráma 2007
cena Literárneho fondu 2007 za réžiu

2006 – (réžia) Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Miro Gavran, Keď umiera herec
2007 – (réžia) VŠMU – Kaplnka, Davit Mamet, Sexuálna perverzita v Chikagu
2007 – (réžia) Národné divadlo Brno, Robert Thomas, Osem žien

ocenenia
- cena diváka mesta Brna 2007
- najúspešnejšia inscenácia sezóny 2007/2008

2007 – (réžia) Slovenské národné divadlo, M.McDonagh, Mrzák z Inishmaanu
2008 – (réžia) Štátne divadlo Košice, Dale Wasserman, Prelet nad kukučím hniezdom
2008 – (réžia) Divadlo Andreja Bagara, B.S.Timrava, Všetko za národ

ocenenia
- 3x nominácia – inscenácia roka 2008 (DOSKY 2008), najlepší ženský herecký výkon (Eva Pavliková), najlepšia scénografia (Pavol Andráško)
- cena Literárneho fondu 2008 (za réžiu)
- cena Alfréda Radoka 2008, nejvěčší zážitek ze zahraničního divadla

2008 - (réžia) Shakespearové hradné hry, W.Shakespeare: Antonius a Kleopara 
2009 – (réžia) VŠMU, Jean Anhouil - Orchester
2009 – (réžia) Štátne divadlo Košice, Euripides Medeia

ocenenia
- nominácie DOSKY 2009 (scéna, hudba, réžia, ženský herecký výkon)
- cena DOSKY 2009 hudba (Marián Čekovský)

2009 – (réžia) Divadlo Aréna, Bratislava, Peter Pavlac - Cirkus
2010 – (réžia) Bratislavské bábkové divadlo, P.A.C. de Beaumarchais, Figaro 
2010 – (réžia) Divadlo Andreja Bagara, M.D.Levin/N.V.Gogoľ, Mŕtve duše

ocenenie
- nominácie DOSKY 2010 (hudba, mužský herecký výkon)
- cena DOSKY 2010 hudba (Marián Čekovský)

2010 – (réžia) Shakespearové hradné hry, W.Shakespeare: Oko za oko
2010 – (réžia) VŠMU – divadlo Lab, W.Shakespeare: Sen noci svätojánskej

ocenenie
- cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za ženský herecký výkon (Ivana Kubačková)
- cena na medzinárodnom festivale Encounter 2011 za scénografiu (Ondrej Zachar) 

2012 - (réžia) Dejvické divadlo, Praha, I.Welsh-D.Majling: Ucpaný systém 

ocenenia:
- Cena Alfréda Radoka 2012, incenácia roka
- Cena Alfréda Radoka 2012, mužský herecký výkon (Ivan Trojan)
- Cena Alfréda Radoka 2012, divadlo roku

2012 - (réžia) SND, Breatislava, M.McDonagh: Stratiť ruku v Spokane
2012 - (réžia) MDPOH, R.Lewandowski: Hamlet dnes nebude
2013 - (réžia) Dejvické divadlo, Praha, A.P.Čechov: Racek 

- nominácia na cenu Alfréda Radoka 2013

2013 - (réžia) DAB Nitra, Ostrovskij: Dievča bez vena
2013 - (réžia) Divadlo na Vinohradoch, Praha, L. Pirandello: Jindřich IV.
2014 - (réžia) SND, Jonathan Litell: Láskavé bohyne

ocenenia:
- DOSKY 2014 za najlepšiu inscenáciu, réžiu a mužský herecký výkon 
- Cena Tatrabanky 2014 - v kategórií divadlo

2014 - (réžia) SND, Desatoro, 10

ocenenie:
DOSKY 2014
- objav sezóny - dramaturgia

2014 - (réžia) SND, Timrava - Majling: Bál
2015 - (réžia) Divadlo Astorka, Jama deravá
2015 - (réžia) Letné Shakespearovské slávnosti, W.Shakespeare: Othello
2015 - (réžia) Georges Feydeau: Len si pospi miláčik
2015 - (réžia) SND, Denys Arcand: Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov
2016 - (réžia) Dejvické divadlo, Daniel Doubt: Vzkriesenie

- nominácia na cenu divadelnej kritiky 2016
- Cena Divadelních novin 2016 (herecký výkon sezony bez ohledu na žánr) Ivan Trojan

2016 - (réžia) SND, Roald Dahl: Apartmán v hoteli Bristol
2017 - (réžia) DJKT Plzeň, A.P.Čechov: Tri sestry
2017 - (réžia) VŠMU Bratislava, L.Pirandello: Šesť postáv hľadá autora
2017 - (réžia) MDPOH Bratislava, Ira Levin: Veronikina izba
2017 - (réžia) LSS Praha, W.Shakespeare: Hamlet