Pavol Andraško

Pavol Andraško

Narodený Lipany (okr. Sabinov)

Absolvent gymnázia v Lipanoch (1989), Fakulty Architektúry STU (1997), bakalárskeho štúdia na VŠMU odbor scénický a kostýmový výtvarník (1998)

Pôsobí ako scénický a kostýmový výtvarník na divadelných, paradivadelných projektoch na Slovensku, v Česku a Poľsku, ďalej ako filmový a televízny architekt, pri výrobe reklamných spotov a firemných prezentáciách. 

Z jeho tvorby v oblasti filmovej napr. Suzan (D. Rapoš), Útek do Budína (M. Luther) Dlhá krátka noc (P. Krištúfek, STV), Únava (M. Pavlátová) Pokrvné vzťahy (O. Harenčák) Post coitum (M. Bystroň, J. Jakubisko), Vlkodaf z rodu šedých psov (N. Lebedev), Ticho (Z. Liová 2005 STV), Nebo, peklo, zem (L. Siváková 2005), televíznej napr. tv seriál Rodinné tajomstvá (P. Núňez, G. Dezorz), Pohotovosť a i. a divadelnej o. i. A.HA Divadlo Bratislava (Úplne popletená rozprávka, Barónky z prášku, Paťa a "asi" sedem trpaslíkov, Paťa a piráti, O pyšnej Dore, Dvaja, Antigona, Krv, Mäkkýš, Deň do noci, Pobrežie, Druhá smrť Jany z Arcu, Sneh), Astorka Korzo '90 Bratislava (Stanleyho narodeniny), Divadlo Aréna Bratislava (Rocky horror show), Divadlo West Bratislava (Manželstvo na divoko), Činohra SND (Rosmersholm), Trnavské divadlo (Malá morská víla, Sen noci svätojánskej), DAB Nitra (Šípová Ruženka), BdnR Banská Bystrica (Vianočná rozprávka), Balet Štátnej opery Banská Bystrica (Salome, Posledné tango pre teba, Romeo a Júlia), Štúdio tanca Banská Bystrica ("Šachy machy"), DJZ Prešov (Dom kde sa to robí dobre, Pa-Di-Pa-Ré), ŠD Košice (Boccatius, Tri sestry, Kráľovná z Leenane), DJKT Plzeň (balet Prometheus), Klicperovo divadlo Hradec Králové (Pastýřka putující k dubnu, Dom Bernardy Alby), Západočeské divadlo, Cheb (Trójanky), Východočeské divadlo Pardubice (Ondina), JAMU Brno (Marta, Roger aneb dítka u moci, Zábava, Sebeobviňovaní), Akadémia Teatralna Bialystok (Slepci), Teatr Lalek Bialystok, Teatr Bielsko-Biala (Komedinati), BTL Bialystok (Šípová Ruža)

Mimo uvedenej činnosti pôsobí aj v oblasti architektúry - rekonštrukcia rodinného domu Lipany, Interiér Bábkového divadla v Banskej Bystrici a i. ako aj v ďalších aktivitách.