Vladimír Strnisko

Vladimír Strnisko

Režisér, dramaturg a pedagóg, popredná osobnosť súčasného slovenského divadelníctva, profesor Vladimír Strnisko sa narodil v Martine (1938). Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1964). Na začiatku svojich umeleckých aktivít bol dramaturgom v Slovenskej televízii, výrazne sa podieľal na úspechu dramatických „televíznych pondelkov“. V roku 1968 sa stal spoluzakladateľom slovenskej alternatívnej scény Divadlo na Korze a jej umeleckým šéfom. 
     Počas troch rokov existencie tejto scény inscenoval päť titulov (napríklad Čakanie na Godota, Môj úbohý Marat). Po zrušení Divadla na Korze v roku 1971 až do roku 1987 pôsobil ako lektor dramaturgie a neskôr (1976) ako režisér na bratislavskej Novej scéne. V roku 1988 nastúpil do SND. Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia bol najskôr hosťujúcim a neskôr interným režisérom v pražskom Národnom divadle (Havel: Záhradná slávnosť, Molière: Tartuffe, Büchner: Dantonova smrť). Pôsobil tiež ako hosťujúci a interný režisér v Divadle na Vinohradoch ( Cid, Maškaráda, Návšteva starej dámy a ďalšie). V rokoch 1993 – 1999 bol riaditeľom   Činoherného klubu v Prahe. 
     Počas svojej kariéry sa zúčastnil na viacerých festivaloch v zahraničí, režíroval v Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii i Amerike. 
Z mnohých Strniskových inscenácií spomeňme hry: Keď sa mačky hrajú (Divadlo SNP v Martine, 1971), inscenáciu Goetheho hry Clavijo, Schillerove Úklady a láska, Shafferovho Amadea, Ostrovského Aj hlupák sa spáli, Molièrovho Dona Juana, Gogoľove Mŕtve duše. V SND režíroval napríklad hru Samovrah (Erdman), Nebezpečné vzťahy (Hampton – Laclose), S vylúčením verejnosti (Sartre), Svadba (Canetti), Cudzia žena a muž pod posteľou (Dostojevskij), Riaditelia (Besse). 
     Od prvých réžií prejavoval Vladimír Strnisko náročný postoj k slovu, obrazu a hercom. Východiskom jeho práce je precízny dramaturgicko-režisérsky prístup. Väčšinou dramatický text prispôsobuje potrebám svojej režijnej koncepcie. Výsledný tvar inscenácie je vždy dynamický, herecké kreácie sú výsledkom jemnej analytickej práce.