Zmena termínu: Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotrili

Vážené dámy, vážení páni,
 
oznamujeme vám, že z organizačných dôvodov meníme termín predstavenia Ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikiforovič rozkmotril na 28. 4. 2024 o 19:30 hod.
 
Pôvodný termín predstavenia bol dňa 27. 4. 2024 o 19:30 hod.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 27. 4. 2024 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 28. 4. 2024 o 19:30 hod.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2023/ 2024 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného možno požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.
 
VAŠU REFUNDÁCIU PROSÍM ŽIADAJTE IBA NA ADRESE: vstupenky@snd.sk. INAK VAŠA ŽIADOSŤ NEBUDE VYBAVENÁ.
 
Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a porozumenie a tešíme sa na Vašu najbližšiu návštevu divadla.
 
Vaše SND