Koncertný majster 1. huslí

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miesta v orchestri Opery SND na post

Koncertný majster 1. huslí.

s nástupom od 15. 8. 2024.

Konkurz sa uskutoční dňa 24. 6. 2024 o 10.00 h v novej budove SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória (akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR)

alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore. Písomné prihlášky s krátkym umeleckým životopisom, fotokópiou najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte do 13. 6. 2024 na adresu:

Mgr. art. Kristián Tóth – kancelária kolektívnych telies,

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava,

alebo e-mailom na adresu: konkurzy.opera@snd.skPodmienky konkurzu:

- výber jedného z koncertov pre husle W. A. Mozarta: č. 3. G dur (KV 216), č. 4. D dur (KV 218), č. 5. A dur (KV 219) – 1. a 2. časť s kadenciou,

- výber jedného z koncertov pre husle 1. časť s kadenciou: L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák, J. Sibelius, F. M. Bartholdy e mol,

- ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu,

- orchestrálne sóla zverejnené na stránke SND – https://snd.sk/konkurzy-na-umelcov

- orchestrálne party zverejnené na stránke SND – https://snd.sk/konkurzy-na-umelcov

- hra z listu.

V prípade záujmu o poskytnutie korepetítora je nutné túto požiadavku uviesť v prihláške. Uchádzači si môžu na svoje náklady zabezpečiť vlastný klavírny sprievod.

Informácie o harmonograme konkurzu nájdete tu.

Nástupný plat od 1 800 € btto + umelecké ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky nad rámec zákona.

ORCHESTRÁLNE PARTY NA STIAHNUTIE

ORCHESTRÁLNE SÓLA NA STIAHNUTIE