MEMOROOM

MEMOROOM

činohra

MEMOROOM je surealistická tragikomédia fyzického divadla TRIO OLGA, ktorá sa pohráva s témami straty pamäti, identity, vlastných myšlienok, lásky a reality.

nová budova SND, Modrý salón
17. 2. 2024 19:30 h - 20:30 h
MEMOROOM je surealistická tragikomédia fyzického divadla TRIO OLGA, ktorá sa pohráva s témami straty pamäti, identity, vlastných myšlienok, lásky a reality.
 
Čo by sa stalo ak by sme niektoré spomienky odrazu spustili naraz? Čo ak by sa vynorili v jednej izbe, rozložené na spleť nesúvisiacich situácií a bolestivo nezrozumiteľných fragmentov? Boli by sme schopní znovu poskladať príbeh nášho života?
 
Projekt Memoroom je štylizovaným divadelným pokusom o zachytenie procesov pamäti, ktoré vnímame nie len ako pasívne zrkadlenie a ukladanie obrazov minulosti, ale najmä ako aktívny faktor vnímania, posudzovania a formovania našej prítomne prežívanej reality.
 
Ale… možno sa len snažíme rozumieť nášmu životu, klásť si otázky týkajúce našich vzťahov, myšlienok a dokonca aj štruktúry našej reality.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fyzické divadlo TRIO OLGA, ktorého zakladateľka je Monika Haasová spolu s kmeňovým členom tanečníkom Petrom Cseri, ktorí 15 rokov pôsobili a rozvíjali svoju tvorbu v Holandsku. Experimentuje s formou, aj tematickým obsahom činoherného divadla, vytvára autorské diela, v ktorých prepája rôzne divadelné disciplíny: činoherné, tanečno-pohybové divadlo a holandské mime theatre. Prostredníctvom univerzálneho pohybového jazyka tento typ divadla prekonáva jazykovú bariéru a prináša nové prvky a formy do sféry fyzického divadla na Slovensku.
Hosťovanie v SND

Poznámka

Hosťovanie Divadla TRIO OLGA

Inscenačný tím

Koncept, scenár a réžia Monika Haasová
Dramaturgická spolupráca Peter Pavlac
Poradca réžie Gerindo K. Kartadinata
Scénografia Matej Gavula
Hudobná spolupráca Ján Kružliak
Dizajn svetiel Martin Hodoň