Ondrej Lenárd

Ondrej Lenárd

Hosťujúci dirigenti

Po štúdiách na Vysokej škole múzických umení v Bratislave začínal ako zbormajster a dirigent Opery Slovenského národného divadla. Od roku 1970 bol dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave a od roku 1977 až do roku 1990 jeho šéfdirigentom. Dva roky (1984-1986) bol popri práci s rozhlasovým orchestrom i šéfdirigentom Opery SND. Plodná spolupráca viaže umelca so Slovenskou filharmóniou. Od roku 1991 bol šéfdirigentom jej symfonického orchestra a od roku 1995 sa potom stal i jej hudobným riaditeľom. V rokoch 1997-1998 prevzal Lenárd vo funkcii riaditeľa vedenie Opery SND. Zmysel pre hudobné divadlo, muzikantská intuícia, originálny, nanajvýš temperamentný interpretačný rukopis vtlačili jeho operným aktivitám pečať jedinečnosti. Zo zahraničných aktivít Ondreja Lenárda spomeňme dlhoročnú spoluprácu s Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu - najprv vo funkcii stáleho hosťujúceho dirigenta a neskôr šéfdirigenta a hudobného riaditeľa telesa. Okrem toho umelec pravidelne hosťoval v mnohých ďalších, európskych i zámorských krajinách. Spolupracoval s takými renomovanými orchestrami ako Česká filharmónia, Mníchovská filharmónia, Pražský symfonický orchester (FOK). Hosťoval vo významných operných domoch: v Národnom divadle v Prahe, Štátnej opere vo Viedni, budapeštianskej Štátnej opere, Opere San Carlo v Neapoli, v Houston Grand Opera a ďal. V súčasnosti viaže umelca ku krajine vychádzajúceho slnka užšia spolupráca s Tókijskou filharmóniou, kde je stálym hosťujúcim dirigentom. 
Ondrej Lenárd je laureátom Medzinárodnej dirigentskej súťaže v Budapešti z roku 1974. V roku 1998 mu bol prepožičaný Rad Ľudovíta Štúra a v roku 2002 mu bol udelený titul Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Svedectvom umeleckého majstrovstva dirigenta je vyše tisíc rozhlasových snímok, z ktorých mnohé vyšli i vo vydavateľstve OPUS. Pozoruhodné kreácie symfonickej ale i opernej literatúry má vo svojich fondoch Slovenská televízia a diskografický komplet dopĺňajú tituly vydavateľstiev Naxos a Marco Polo. 
Významným pendantom umeleckej činnosti Ondreja Lenárda boli jeho pedagogické aktivity na pôde bratislavskej VŠMU.

 

Predstavenia

Hudobné naštudovanie
Hudobné naštudovanie
Hudobné naštudovanie