Marián Lejava

Marián Lejava

Hosťujúci dirigenti

Dirigent

 

 

Marián Lejava je absolventom odboru Skladba a dirigovanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Doktorandské štúdium v odbore Skladba absolvoval u prof. Vladimíra Bokesa. Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (Opera Aperta ensemble, VENI ensemble, Musica Aeterna, SOOZVUK ensemble, Melos Ethos ensemble) ale i s Janáčkovou Filharmóniou v Ostrave. V rokoch 2003 a 2004 bol asistentom významného dirigenta Zsolta Nagya. Marián Lejava sa zúčastnil medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzov, kde spolupracoval s K. Huberom, T. Murailom, P. Eötvösom a Zs. Nagyom. Je autorom viacerých vokálnych a inštrumentálnych skladieb pre orchester, zbor a sólove nástroje. Ako dirigent sa predstavil, okrem dirigovania predstavení, hudobnými naštudovaniami v Opere SND: Mária Terézia (R. Baumgartner) a Veľká doktorská rozprávka (M. Dubovský), ako aj na scéne Štátneho divadla v Košiciach, kde sa predstavil naštudovaním opery Manon Lescaut (G. Puccini) a kde v súčasnosti pripravuje ako autor i dirigent inscenáciu operného diela o živote Wolfganga Amadea Mozarta Bohom milovaný