SND Abonentky v sezóne 2022/2023

Slovenské národné divadlo vám opätovne prináša možnosť zakúpiť si abonentku na sériu vybraných predstavení činohry, opery a baletu v divadelnej sezóne 2022/2023.
Veríme, že 103. divadelná sezóna SND vám prinesie príjemne prežité chvíle plné emócií a silných zážitkov.
 
1. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne miesto v sále na konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v sezóne 2022/2023.
 
2. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 
3. Na abonentke je vyznačený názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
 
4. Abonentná vstupenka platí na všetky predstavenia v rámci série. Pri vstupe do sály sa neodovzdáva uvádzačom, návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
 
5. Termíny predstavení opery a baletu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení činohry oznamujeme na základe určenia prevádzky činohry minimálne mesiac pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
 
6. Termíny predstavení nie je možné meniť.
 
7. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi – abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 
8. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
 
9. Kúpou abonentky sa návštevník – abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
 
10. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (podľa termínov predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená.
 
11. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
 
12. Zmena programu je vyhradená.
 
Kúpa abonentky SND na 103. sezónu 2022/2023
 
Abonentky si bude možné zakúpiť v pokladnici SND po spustení predaja u pracovníka na to určeného.
Pre viac informácií sú vám k dispozícii kontakty: email abonentky@snd.sk/tel. +421 2 204 72 279.
 
Pre predaj abonentných sérií SND platia Všeobecné obchodné podmienky Slovenského národného divadla pre sezónu 2022/2023.
 
Aké sú výhody abonentiek?
 možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
 garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach v rámci sezóny
 abonentka je prenosná – môžete ňou potešiť aj svojich najbližších
 v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
 možnosť zažiť atmosféru premiér Opery a Baletu SND
 
Abonentka NOVINKY ČINOHRY (skratka série NČ)
 
Mohol by to byť výdych. Zdá sa však, že nebude. Európa a svet je opäť v kríze, paradigmy sa menia, Pandorine skrinky sa otvárajú a my sme vo vleku nových utrpení i skúšok. Rany pribúdajú, ale niektoré sa isto aj hoja. Divadlo opäť raz môže naplniť svoju funkciu reakcie na realitu. Bohužiaľ? Chvalabohu? To určuje jeho zmysel. Tvoriť unikátne svety, ktoré môžu byť estetickým, filozofickým i konceptuálnym odrazom sveta, jeho komentárom, analýzou, emocionálnou očistou, jednoduchým precítením reality.
 
V sezóne 2022/2023 sme pátrali v témach, ktoré tvoria našu vertikálnu dramaturgiu ako amnézia pamäti, biele miesta dejín, cyklus Západ, depresia Európy, kultúrne vojny, starnutie, kto je naša komunita, o aký svet a hodnoty má zmysel zabojovať. To sa pretavilo do dvanástich projektov, ktoré spája moment krízy, osobnej i spoločenskej, a následná reakcia, ktorá núti meniť postoje. Jednotlivca i spoločnosť. Zabehnuté rámce nestačia a po zlome je nutnosť rozhodnúť sa. Ostať vo zvolenom svete, stať sa konformným, splynúť, potlačiť seba, ustúpiť spoločenskému tlaku alebo začať inak, odznova, individuálne, bez potlačenia zodpovednosti. Ale po kríze môže prísť aj ústup končiaci sa práve v konformizme vlastného života a postoja. Na dne Pandorinej skrinky však ostala nádej. A tá je teraz potrebná, žiaduca, prosená. V divadle jej bude dosť.
 
Cena: VIP kategória 217 €, 1. kategória 177 €
 
Macbeth *
Kocúrkovo *
Konformista *
Malé ženy *
Čistý dom *
Koncert na želanie *
Biela voda *
Deti *
 
* Termíny predstavení budú doplnené počas sezóny 2022/2023.
 
Abonentka PREMIÉRY OPERY A BALETU (skratka série OB)
 
Premiéry opery a baletu ponúkajú svojim abonentom klasické príbehy interpretované tradičným i súčasným pohľadom. Temperamentnú Carmen Georgesa Bizeta v opere vystrieda filozofujúci Svätopluk od Eugena Suchoňa a na neho nadviaže výpravná Maria Stuarda Gaetana Donizettiho. Trojicu doplní súčasná pocta opernému žánru s odkazmi do histórie, Impresario Dotcom od Ľubice Čekovskej. Po niekoľkých dekádach sa do repertoáru vracia obľúbený rodinný balet sira Fredericka Ashtona na hudbu Ferdinanda Hérolda La Fille mal Gardée/Zle strážené dievča a druhou baletnou premiérou je adaptácia známej rozprávky Pinocchio v choreografickej koncepcii Giorgia Madiu. V novej sezóne nás čaká nový, pestrý divadelný svet, ktorý reflektuje tradičné kvality a osloví i mladého diváka. Budeme spolu premýšľať, smiať sa, kochať sa krásou i snívať.
 
Cena: 1. kategória 204 €
 
Carmen 29. 9. 2022 **
Impresario Dotcom 21. 10. 2022
La Fille mal 3 Gardée/Zle strážené dievča 18. 11. 2022 **
Svätopluk 24. 2. 2023 **
Maria Stuarda 21. 4. 2023 **
Pinocchio 19. 5. 2023 **
 
** 1. premiéra

Brožúra na stiahnutie

Abonentný predaj na sezónu 2022/2023 bol UKONČENÝ