SND Abonentky v sezóne 2023/2024

 
ABONETNÝ PREDAJ JE UKONČENÝ
 
Slovenské národné divadlo vám opätovne prináša možnosť zakúpiť si abonentku na sériu vybraných predstavení činohry, opery a baletu v divadelnej sezóne 2023/2024.
Veríme, že 104. divadelná sezóna SND vám prinesie príjemne prežité chvíle plné emócií a silných zážitkov.
 
1. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne miesto v sále na konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v sezóne 2023/2024.
 
2. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v jeho zakúpenej sérii. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 
3. Na abonentke je vyznačený názov série, názov sály (konkrétnej budovy SND) a miesto v sále.
 
4. Abonentná vstupenka platí na všetky predstavenia v rámci série. Pri vstupe do sály sa neodovzdáva uvádzačom, návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
 
5. Termíny predstavení opery a baletu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení činohry oznamujeme na základe určenia prevádzky činohry minimálne mesiac pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
 
6. Termíny predstavení nie je možné meniť.
 
7. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi – abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 
8. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
 
9. Kúpou abonentky sa návštevník – abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
 
10. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (podľa termínov predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená.
 
11. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
 
12. Zmena programu je vyhradená.
 
Kúpa abonentky SND na 104. sezónu 2023/2024
Abonentky si môžete kúpiť v pokladnici SND nasledovne:
do 30. 6. 2023 a od 1. 9. 2023 po – ne / 11.00 – 19.00 h
od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023 po – ut / 12.00 – 18.00 h a st – pia / 8.00 – 14.00 h
Predaj abonentných sérií prebieha od 15. 6. do 15. 9. 2023.
 
Pre viac informácií sú vám k dispozícii kontakty: email abonentky@snd.sk/tel. +421 2 204 72 248.
 
Pre predaj abonentných sérií SND platia Všeobecné obchodné podmienky Slovenského národného divadla pre sezónu 2023/2024.
 
Aké sú výhody abonentiek?
 možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
 garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach v rámci sezóny
 abonentka je prenosná – môžete ňou potešiť aj svojich najbližších
 v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
 možnosť zažiť atmosféru premiér Opery a Baletu SND
 
Abonentka ČINOHRY (skratka série Č)
 
Sme tu. Sme v Európe. Čo to pre nás znamená? Znamená to vôbec niečo? Najmä teraz, keď sme vo vleku hodnotových rozporov, trieštení a napätí. Alebo je to len iný názov pre kultúrne vojny? Medzi bublinami, komunitami a skupinami? Môže divadlo vytvoriť priestor na porozumenie? Môže umožniť chápať zložitosti myslenia, krokov a konaní či ide o veci verejné alebo tie najprivátnejšie? Dokáže nato koľko vzkriesiť sebareflexiu, až to bude zmierňujúce a zmierujúce? Opäť v duchu vertikálnej dramaturgie niekoľkých tém a s leitmotívom paradoxov a kontrastov. V sezóne 2023/2024 vykročíme titulmi do neznáma, ale témami vstúpime do jadra. Cyklus Západ bude konfrontovať základné hodnotové a ideové piliere starého sveta s hodnotami nového storočia. Stoja vedľa seba a tvoria „náš“ Západ. No sme s tým v pohode? Pozrieme sa, kam chceme patriť aj kam sme patrili, aj od čoho utekáme a aký odliv zažívame, ale i na to, k čomu občas i latentne vzhliadame. Depresiu Európy skonfrontujeme s večným slovenským frflaním, lebo sme taká komunita, ktorá sa rada háda, triešti, neuspokojí a znepokojí. Sme v tomto iní od zvyšku Európy? Alebo máme čo tomuto Západu vlastne ponúknuť? O aký svet a hodnoty teda chceme zabojovať? Ostali nám nejaké? Veríme v idey a hodnoty rodiny, ale nie sme si istí, či nám ešte vôbec funguje. Nachádzame biele miesta dejín a opakujeme si, že toto sa už nebude opakovať. A potom sa bezmocne dívame na to opakovanie a blázinec sveta. Kamuflujeme v ňom šialenstvo, aby sme prežili? Aby sme najmä žili. Aj sa na tom zasmiali. A kdesi komusi podali aj pomocnú ruku. Znamená to vôbec niečo? Čo to pre nás znamená? Sme tu. Tri premiéry v Sále činohry (Ježiš z Montrealu v réžii Jána Luterána, Blázni z Valencie v réžii Ondreja Spišáka a titul v réžii Dušana D. Paŕízka), štyri premiéry v Štúdiu (Pred očami západu v réžii Davida Jařaba, Sme v pohode v réžii Daniely Špinar, Odliv? v réžii Lukáša Brutovského, Vassa v réžii Ingrid Timkovej).
 
Cena: 1. kategória: 175 €, VIP kategória 205 € (VIP kategória je vypredaná)
 
Ježiš z Montrealu*
Blázni z Valencie *
Pred očami západu *
Sme v pohode *
Odliv? *
Vassa *
Titul v réžii Dušana D. Pařízka *
 
* Chýbajúci titul a chýbajúce termíny budú doplnené počas sezóny 2023/2024.
 
Abonentka OPERY (skratka série O)
 
Na javisko sa vracia v novej inscenácii jeden z najpopulárnejších operných titulov, Nabucco Giuseppe Verdiho, strhujúca opera o slobode s nesmrteľným Zborom Židov. Toto ikonické dielo prinesieme na javisko Opery SND v hudobnom naštudovaní talianskeho dirigenta Pietra Rizza. Koncepcia českého režiséra Tomáša Ondřeja Pilařa má ambíciu zachovať divácku atraktivitu diela v silnom vizuálnom geste s rešpektom voči historickej predlohe. Operný evergreen Nabucco vystrieda nádherná poetická opera Bedřicha Smetanu Hubička, ktorú uvedieme pri príležitosti svetového Roku českej hudby a 200. výročia narodenia skladateľa. Toto dielo má pre našu prvú scénu mimoriadny význam – v rovnaký deň ako naša nová premiéra – 1. marca 1920 sa ním otváralo novozaložené Slovenské národné divadlo. Hubička zaznie pod taktovkou českého dirigenta Jaroslava Kyzlinka a v réžii Andrey Hlinkovej. Pán dirigent Kyzlink oslavuje 20 rokov spolupráce s Operou SND a je pôvabnou náhodou, že jeho prvým operným titulom na našej scéne bola práve Hubička v predchádzajúcej inscenácii. V smetanovskom roku prevezme hudobný patronát i nad návratom obľúbenej inscenácie Predanej nevesty. Treťou veľkou premiérou sezóny bude Madama Butterfly od Giacoma Pucciniho. Lyrická hudobná dráma prichádza na scénu v hudobnom naštudovaní Martina Leginusa a v koncepcii mladého režiséra Matúša Bachynca, ktorý po niekoľkých veľmi úspešných inscenáciách v Činohre bude debutovať v Opere SND. K životnému jubileu významného sólistu Opery SND chystáme galakoncert Peter Mikuláš 70, na ktorom vzdá hold tejto legende súčasná spevácka špička.
 
Cena: 1. kategória: 184 €
 
Nabucco 29. 9. 2023 *
Koncert Peter Mikuláš 70 14. 1. 2024
Hubička 1. 3. 2024 *
Predaná nevesta 25. 4. 2024 **
Madama Butterfly 21. 6. 2024 *
 
* 1. premiéra
** obnovené predstavenie k Roku českej hudby
 
Abonentka BALETU (skratka série B)
 
Strhujúce emócie, virtuózna technika a telesnosť, neuchopiteľná krása tanca, dokonalé majstrovstvo choreografie. To všetko prináša abonentný cyklus zameraný na produkcie Baletu SND, ktorý obsahuje dve premiéry a dva exkluzívne projekty. Premiérové tituly Labutie jazero Piotra Iľjiča Čajkovského a Manon Jula Masseneta sú dôkazom nekonečnej inšpirácie, ktorú umelci hľadajú v nesmrteľnej láske. Rozprávkové Labutie jazero uvádzame v choreografii Rudolfa Nurejeva a zvodnú Manon v choreografii sira Kennetha MacMillana. Interpretačné majstrovstvo najlepších tanečníkov sveta prinesie podujatie Umenie pre život, ktoré má na doskách SND dlhoročnú tradíciu. Priestor pre pôvodnú tvorbu ponúka Fashion Ballet '24, ktorý je v poradí už treťou edíciou mimoriadne úspešného projektu, ktorý spája dva fenomény: balet a módu. Nechajte sa uniesť efemérnosťou tanca v špičkových choreografiách svetových i domácich tvorcov.
 
Cena: 1. kategória: 170 €
 
Umenie pre život 13. 10. 2023 *
Labutie jazero 3. 11. 2023 *
Manon 22. 3. 2024 *
Fashion Ballet ´24 24. 5. 2024 *
 
* 1. premiéra
 
Abonentka OPERY A BALETU (skratka série OB)
 
Premiéry opery a baletu ponúkajú svojim abonentom klasické príbehy interpretované tradičným i súčasným pohľadom. Opera sa vracia k dvom veľkým repertoárovým titulom: Verdiho Nabucca uvedie vo výtvarne pôsobivej a výpravnej koncepcii renomovaného českého režiséra Tomáša Pilařa v koprodukcii s Národným divadlom v Prahe. V Pucciniho Madama Butterfly dostane príležitosť mladý činoherný režisér Matúš Bachynec, ktorý svoju pozornosť sústredí na precízne vykreslenie japonského koloritu a odkrývanie vrstiev psychologickej drámy. K roku Bedřicha Smetanu 2024 sa operný súbor pripojí novou inscenáciu opery Hubička, ktorou sa v roku 1920 otváralo SND – tentoraz vo sviežej réžii slovenskej režisérky Andrey Hlinkovej a v kostýmoch módneho návrhára Borisa Hanečku. Baletný súbor pokračuje v dramaturgickej línii uvádzania inscenácií svetových choreografických osobností, ktorých diela doteraz neboli súčasťou repertoáru žiadneho z domácich súborov. Sezóne budú dominovať dva celovečerné dramatické opusy, ktoré sú vďaka svojim tvorcom ukážkou najvyššej umeleckej kvality choreografického remesla. Prvým je ikonická verzia Čajkovského baletu Labutie jazero, ktorú vytvoril legendárny Rudolf Nurejev s veľkolepou výpravou Jordiho Roiga. Druhou premiérou je baletná adaptácia románu veršovanej tragédie Abbé Prévosta Manon Lescaut. Manon v choreografii sira Kennetha MacMillana a na hudbu Jula Masseneta prináša strhujúci príbeh o láske, ktorá sa snaží vzdorovať nepriazni osudu.
 
Cena: 1. kategória: 210 €
 
Nabucco 29. 9. 2023 *
Labutie jazero 3. 11. 2023 *
Hubička 1. 3. 2024 *
Manon 22. 3. 2024 *
Madama Butterfly 21. 6. 2024 *
 
* 1. premiéra
 
 
ABONETNÝ PREDAJ JE UKONČENÝ