Zbor Opery SND - alt, tenor, bas

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest v zbore Opery SND v hlasových skupinách:
alt, tenor, bas
 
Nástup 1. 8. 2024
 
Konkurz sa uskutoční 4. 6. 2024 o 12.00 hod. v novej budove SND, Pribinova 17, Bratislava
 
Uchádzačov žiadame o zaslanie nasledujúcich dokumentov:
1. Prihláška
2. Krátky umelecký životopis
3. Fotokópia najvyššieho ukončeného hudobného vzdelania (Minimálne požadované vzdelanie je absolutórium konzervatória, akceptuje sa aj iný typ dokladu o ukončení štúdia zo strednej odbornej školy s príslušným odborom mimo územia SR) alebo prebiehajúce štúdium na vysokej škole v danom odbore.
4. Adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónny kontakt
 
Podmienky konkurzu:
• Dve charakterovo kontrastné árie alebo piesne
• prednes zaslaného zborového partu (z nôt)
• spev z listu - orientácia v zborových partoch (výber z repertoáru Opery SND)
 
Záujemcovia sa môžu zúčastniť na konkurze po zaslaní prihlášky, štruktúrovaného životopisu a dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v danom odbore.
Príslušné dokumenty posielajte e-mailom na adresu: margot.kobzova@snd.sk
 
Termín ukončenia prihlášok je 24. 5. 2024
 
Nástupný plat od 1 060 eur brutto + navýšenie podľa odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie + 1 týždeň dovolenky navyše nad rámec zákona