Aktuality / Tlačové správy

Deň európskych autoriek a autorov
Publikované dňa: 24.03.2023
Deň európskych autoriek a autorov je nová iniciatíva Európskej komisie zameraná na motiváciu mladých ľudí viac čítať.
Prvý Deň Európskych autoriek a autorov sa uskutoční dňa 27. marca 2023 a následne sa bude konať každý rok posledný pondelok v marci. Mariya Gabriel, európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež túto iniciatívu oficiálne spustí v Sofii spolu s Georgim Bardarovom, slávnym bulharským autorom a víťazom európskej ceny za literatúru za rok 2021.
 
Cieľom tohto celoeurópskeho dňa je prepojiť knižný a vzdelávací sektor a pomôcť ľuďom v Európe objaviť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť európskej literatúry. Literatúra je nástroj individuálneho posilnenia, ktorý môže žiakov a žiačky vyzbrojiť adekvátnym súborom zručností potrebným na to, aby sa zapájali do aktuálnych sociálnych a osobných výziev.
 
Svetový deň divadla 27. marca
Publikované dňa: 24.03.2023
Medzinárodný divadelný inštitút/ITI – svetová mimovládna organizácia pre performatívne umenia inicioval v roku 1962 prvý Svetový deň divadla 27. marca pri príležitosti otvorenia Divadla národov v Paríži. Odvtedy každý rok ITI požiada jednu z výrazných osobností dramatického umenia o posolstvo k tomuto dňu, keď si výraznejšie pripomíname úlohu kultúry a dramatického umenia v spoločnosti. Prvým autorom posolstva bol Jean Cocteau.
 
Tento rok prijala túto úlohu egyptská herečka Samiha Ayoub
 
Posolstvo k Svetovému dňu divadla 2023
 
ČINFOND reflektuje aj vďaka 2 % z vašich daní témy nesmierne živé a aktuálne
Publikované dňa: 17.03.2023
Marec je obdobie, keď mnohí z nás premýšľajú, ktoré aktivity podporiť svojimi 2 % z daní. Dovoľujeme si vám dať do pozornosti Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti.
 
Vďaka tomuto fondu na podporu nezávislej dramaturgie a unikátnych autorských projektov už niekoľko divadelných sezón poskytuje naša prvá činoherná scéna priestor mladým perspektívnym tvorkyniam a tvorcom, ktorým záleží na scitlivovaní spoločnosti, hodnotách empatie a slobody. Sú to predovšetkým projekty, ktorých cieľom je výchova k tolerancii, ku kritickému mysleniu a k trvácnej udržateľnosti občianskych hodnôt.
 
Stretnutie prezidentov v SND
Publikované dňa: 14.03.2023
V SND sa v pondelok 13. marca 2023 uskutočnila diskusia s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou a českým prezidentom Petrom Pavlom, ktorý sa funkcie ujal minulý týždeň a na Slovensko zavítal na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu.
V diskusii sa dotkli mnohých tém, napríklad česko-slovenskej vzájomnosti, slobody prejavu, aktuálneho poslania projektu Vyšehradskej štvorky, dodržiavania princípov Európskej únie, plánovanej spoločnej cesty do Kyjeva a ďalších. Debata sa niesla v priateľskej atmosfére a potvrdila konsenzus, ktorý medzi prezidentmi Zuzanou Čaputovou a Petrom Pavlom panuje.
 
Na pôde SND zorganizovali prezidentskú debatu slovenský Denník N a český Deník N.
V pamäti máme mnoho postáv dvoch osobností – členov Činohry SND
Publikované dňa: 14.03.2023
V marcových dňoch si popri príjemných udalostiach a aktivitách spomíname aj na tie smutné, súvisiace s úmrtím členov činoherného súboru SND.
 
S výraznou osobnosťou, skvelým divadelným, filmovým i televíznym hercom a vynikajúcim rozprávačom Jozefom Kronerom sme sa s úctou a vďakou rozlúčili na scéne DPOH v deň jeho nedožitých 74. narodenín pred štvrťstoročím 20. marca 1998.

Stránky