Aktuality / Tlačové správy

SND a tvorba k 30. výročiu Slovenskej republiky
Publikované dňa: 03.01.2023
30. výročie samostatnej Slovenskej republiky reflektujú vo svojich dramaturgických plánoch všetky tri umelecké súbory Slovenského národného divadla.
 
Opera SND uvedie monumentálnu historickú fresku, hudobnú drámu Eugena Suchoňa Svätopluk. Námetom sa stala hra Ivana Stodolu z obdobia Veľkej Moravy o vnútornej rozorvanosti vládcu Svätopluka, mocenskej i čisto ľudskej, v konfliktoch so synmi a dobre známym posolstvom vyzývajúcim na zmierenie a jednotu – známej legende o troch prútoch.

Opera sa od svojho vzniku (premiéra v roku 1960) je na programe predovšetkým pri slávnostných príležitostiach; faktom je aj to, že fanfáry z 1. dejstva opery sa po rozdelení Česko-Slovenska stali slávnostnými fanfárami prezidentov Slovenskej republiky.
 
Blahoželáme prof. Ľubomírovi Vajdičkovi
Publikované dňa: 02.01.2023
K oceneným osobnostiam, ktorým prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania, patrí jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ prof. Ľubomír Vajdička. Prezidentka mu 1. januára 2023 udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.
 
Ľubomír Vajdička (28. mája 1944, Trenčín) vyrastal v Martine, kde po absolvovaní VŠMU získal aj prvé angažmán v Divadle Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo - SKD). Od roku 1983 až do roku 2010 sa domovskou scénou prof. Vajdičku stalo Slovenské národné divadlo, kde v rokoch 1990 – 1991 pôsobil aj ako umelecký šéf Činohry SND.
 
Inšpektorát práce a Najvyšší kontrolný úrad ukončili kontroly v SND
Publikované dňa: 22.12.2022
Vedenie Slovenského národného divadla dostalo protokoly o výsledkoch kontrol Inšpektorátu práce Bratislava a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ). Obe sa skončili v prospech SND. Kontrola Inšpektorátu práce Bratislava bola od 14. septembra do 21. decembra 2022. Kontrola NKÚ v SND sa konala od 1. augusta do 30. novembra 2022 na žiadosť poslancov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
 
Kontrola inšpekcie práce bola zameraná na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych predpisov. Inšpektorát práce kontroloval aj pracovnoprávne dokumenty zamestnancov, ktorí boli prepustení v súvislosti s organizačnými zmenami v Opere SND v roku 2022. Kontrolný orgán v protokole skonštatoval, že SND neporušilo zákon ani v jednom zo skúmaných prípadov.

 
Vedenie Slovenského národného divadla smúti za herečkou Soňou Valentovou
Publikované dňa: 10.12.2022
Vedenie SND zarmútila správa o úmrtí jednej z najvýraznejších herečiek Sone Valentovej, ktorá dlhé roky patrila medzi popredné členky našej prvej činohernej scény.
Soňa Valentová sa narodila v Trnave 3. júna 1946, zomrela v Bratislave dnes, v sobotu 10. decembra 2022. Členkou Činohry SND bola od augusta 1967 do mája 2018.
 
Dotĺklo srdce legendárnej herečky Márie Kráľovičovej
Publikované dňa: 06.12.2022
Vedenie Slovenského národného divadla a Činohry SND s veľkým zármutkom prijali správu o úmrtí legendárnej herečky Márie Kráľovičovej.

 
Členkou Činohry SND sa stala 1. januára 1948 a svoje účinkovanie na našej národnej scéne ukončila po rekordných 74 rokoch nepretržitého pôsobenia 1. januára tohto roku a stala sa prvou emeritnou členkou SND.

 
Mária Kráľovičová sa narodila 7. júna 1927 v dedine Čáry na Záhorí, zomrela včera 5. decembra 2022 v neskorých večerných hodinách v Bratislave.

 
Mária Kráľovičová prišla na konzervatórium do Bratislavy 1. septembra 1947, ktoré absolvovala v roku 1950. Členkou Činohry SND sa stala 1. januára 1948. Vtedy už mala naštudovaných niekoľko postáv za dva roky pôsobenia v SLovenskom komornom divadle v Martine.

 

Stránky