Aktuality / Tlačové správy

S úctou spomíname
Publikované dňa: 16.01.2023
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli nedožité jubileá troch výrazných osobností Činohry SND
Karola L. Zachara, Karola Machatu a Juraja Slezáčka.
 
NUREYEV – inscenácia Baletu Štátneho divadla Košice v SND
Publikované dňa: 10.01.2023
Na pôde SND privítame 4. 2. 2023 Balet Štátneho divadla Košice s mimoriadne zaujímavou inscenáciou životného príbehu Rudolfa Nurejeva, tanečníka a choreografa, ktorý zmenil nazeranie na mužský klasický balet a zaujal svojou túžbou po slobode. V hlavnej úlohe sa predstaví Roman Lazík, dlhoročný prvý sólista Viedenského štátneho baletu.
 
SND a tvorba k 30. výročiu Slovenskej republiky
Publikované dňa: 03.01.2023
30. výročie samostatnej Slovenskej republiky reflektujú vo svojich dramaturgických plánoch všetky tri umelecké súbory Slovenského národného divadla.
 
Opera SND uvedie monumentálnu historickú fresku, hudobnú drámu Eugena Suchoňa Svätopluk. Námetom sa stala hra Ivana Stodolu z obdobia Veľkej Moravy o vnútornej rozorvanosti vládcu Svätopluka, mocenskej i čisto ľudskej, v konfliktoch so synmi a dobre známym posolstvom vyzývajúcim na zmierenie a jednotu – známej legende o troch prútoch.

Opera sa od svojho vzniku (premiéra v roku 1960) je na programe predovšetkým pri slávnostných príležitostiach; faktom je aj to, že fanfáry z 1. dejstva opery sa po rozdelení Česko-Slovenska stali slávnostnými fanfárami prezidentov Slovenskej republiky.
 
Blahoželáme prof. Ľubomírovi Vajdičkovi
Publikované dňa: 02.01.2023
K oceneným osobnostiam, ktorým prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania, patrí jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ prof. Ľubomír Vajdička. Prezidentka mu 1. januára 2023 udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.
 
Ľubomír Vajdička (28. mája 1944, Trenčín) vyrastal v Martine, kde po absolvovaní VŠMU získal aj prvé angažmán v Divadle Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo - SKD). Od roku 1983 až do roku 2010 sa domovskou scénou prof. Vajdičku stalo Slovenské národné divadlo, kde v rokoch 1990 – 1991 pôsobil aj ako umelecký šéf Činohry SND.
 
Inšpektorát práce a Najvyšší kontrolný úrad ukončili kontroly v SND
Publikované dňa: 22.12.2022
Vedenie Slovenského národného divadla dostalo protokoly o výsledkoch kontrol Inšpektorátu práce Bratislava a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ). Obe sa skončili v prospech SND. Kontrola Inšpektorátu práce Bratislava bola od 14. septembra do 21. decembra 2022. Kontrola NKÚ v SND sa konala od 1. augusta do 30. novembra 2022 na žiadosť poslancov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.
 
Kontrola inšpekcie práce bola zameraná na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania a pracovnoprávnych predpisov. Inšpektorát práce kontroloval aj pracovnoprávne dokumenty zamestnancov, ktorí boli prepustení v súvislosti s organizačnými zmenami v Opere SND v roku 2022. Kontrolný orgán v protokole skonštatoval, že SND neporušilo zákon ani v jednom zo skúmaných prípadov.

 

Stránky