Otvárací koncert 100. sezóny

Otvárací koncert 100. sezóny

opera

historická budova SND

Na úvodnom podujatí jubilejnej sezóny si pripomenieme najdôležitejšie etapy histórie našej prvej divadelnej scény a vypočujeme si diela českých a slovenských skladateľov, ktorí výrazne prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND. Znieť bude romantická hudba Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, hudobné čísla z diel Oskara Nedbala, ale aj strhujúce scény z opier Eugena Suchoňa či Tibora Freša. Na tomto reprezentatívnom koncerte budú pod taktovkou dirigenta Dušana Štefánka účinkovať poprední sólisti a hostia Opery a Baletu SND: Katarína Flórová, Eva Hornyáková, Katarína Kurucová, Aleš Jenis, Tomáš Juhás, Peter Mikuláš, František Ďuriač, Ilinca Ducin, Viola Mariner, Tatum Shoptaugh, Viktória Šimončíková, Andrej Szabo, Adrian Szelle a ďalší. V úlohe moderátorov sa predstavia členovia Činohry SND Monika Potokárová a Štefan Bučko. Spoluúčinkovať bude orchester Opery SND, zbor Baletu SND a zbor Opery SND vedený zbormajstrom Pavlom Procházkom.

Program

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Predohra
orchester Opery SND

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Dueto Kecala a Jeníka
„Znám jednu dívku“
Tomáš Juhás, Peter Mikuláš

Bedřich Smetana Čertova stena
Ária Voka
„Jen jediná mně ženy krásná tvář tak dojala“
Aleš Jenis

Bedřich Smetana Predaná nevesta
Dueto Jeníka a Mařenky
„Tak tvrdošíjná, dívko, jsi“
Tomáš Juhás, Katarína Flórová

Bedřich Smetana Hubička
Ária Barče
„Hlásej, ptáčku“
Katarína Kurucová

Bedřich Smetana Dalibor
Ária Vladislava
„Krásný to cíl“
Aleš Jenis

Oskar Nedbal Hlúpy Jano
Valse triste
Choreografia Reona Sato
zbor Baletu SND

Antonín Dvořák Rusalka
Ária Rusalky
„Měsíčku na nebi hlubokém“
Eva Hornyáková

Antonín Dvořák Rusalka
Ária Vodníka
„Běda, běda“
Peter Mikuláš

 

 

Antonín Dvořák Rusalka
Scéna z 2. dejstva
„Květiny bílé“
Choreografia Igor Holováč
Peter Mikuláš, Tatum Shoptaugh, Andrej Szabo, zbor Opery SND

Antonín Dvořák Slovanské tance, op. 72
Tanec č. 5
Choreografia Glen Lambrecht
sólisti a zbor Baletu SND

Antonín Dvořák Rusalka
Finále
„Miláčku, znáš mne, znáš?“
Tomáš Juhás, Eva Hornyáková

PRESTÁVKA

Eugen Suchoň Angelika
Dueto
Choreografia Mauro de Candia
Viola Mariner, Andrej Szabo, Jaroslav Konečný (klavír)

Eugen Suchoň Krútňava
Ária Katreny
„Žiale bôľne“
Katarína Flórová

Tibor Frešo Narodil sa chrobáčik
Dueto
Choreografia Igor Holováč
Viktória Šimončíková, Adrian Szelle

Tibor Frešo Martin a slnko
Ária Studenej princeznej
„Vstúp medzi nás“
Katarína Kurucová

Eugen Suchoň Svätopluk
Scéna z 2. dejstva
„Už ty v Náve dokonáš boj“
Choreografia Igor Holováč
František Ďuriač, zbor Opery SND, Ilinca Ducin a zbor Baletu SND

Eugen Suchoň Svätopluk
Monológ z 3. dejstva
„Sme na mieste, Záboj“
Peter Mikuláš

Eugen Suchoň Svätopluk
Vstupný zbor z 1. dejstva
„Sláva ti, kráľ!“
zbor Opery SND

Eugen Suchoň Svätopluk
Proroctvo Svätopluka, Prísaha Mojmíra a záver 3. dejstva
„Snímte im putá“
„Ja, Mojmír druhý“
Peter Mikuláš, Aleš Jenis, zbor Opery SND

Inscenačný tím

Zbormajster Pavel Procházka
Dramaturgia